მაგიდის აქსესუარები მაგიდის აქსესუარები მაგიდის აქსესუარები მაგიდის აქსესუარები მაგიდის აქსესუარები მაგიდის აქსესუარები

 საწყისი გვერდი

"ისტორიალი"-ს შესახებ

ისტორიული მოტივები

ბეჭდები

გულსაკიდები

ქინძისთავები

საყურეები

სამაჯურები

ყელსაბამები

ფიგურები

აქსესუარები

მაგიდის აქსეს.

წიგნები და ღია ბარათები

კონტაქტი

CollectionJT23. სუფრა
კომპოზიცია შექმნილია ქართული
წინაქრისტიანული კულტურის ....JT24. ხელსახოცი
კომპოზიცია შექმნილია ქართული
წინაქრისტიანული კულტურის ...JS19. მაგიდის აქსესუარი
შექმნილია ბრილის სამაროვანზე (რაჭა)
აღმოჩენილი ბრინჯაოს ვერძის თავის ...BT1. სპირალი
სპირალი შექმნილია ფიჭვნარში (აჭარა)
ელინისტური ხანის სამაროვანზე...JT22. ბარათის დასადები
დიზაინი შექმნილია უკანაუბანში (შიდა ქართლი) გვიანბრინჯაოს...JT22.
ბარათის დასადები
დიზაინი შექმნილია ალაზნის ველზე (კახეთი)
შილდის სამლოცველოზე აღმოჩენილი...JT22.
ბარათის დასადები
დიზაინი შექმნილია ალაზნის ველზე (კახეთი)
შილდის სამლოცველოზე აღმოჩენილი...
JT22.
ბარათის დასადები
დიზაინი შექმნილია ალაზნის ველზე (კახეთი)
შილდის სამლოცველოზე აღმოჩენილი...
JT22.
ბარათის დასადები
დიზაინი შექმნილია ალაზნის ველზე (კახეთი)
შილდის სამლოცველოზე აღმოჩენილი...


<ბრ>

JT25. დეკორატიული თეფში
შექმნილია ახ.წ.აღ. I-III ს.ს. ბრინჯაოს

ჭვირული ბალთის მოტივზე....

   


ისტორიალი - უძველესი ისტორია ტანამდეროვე დიზაინში!

 

7, Niko Nikoladze str. Tbilisi, 0108, Georgia; Tel.:995 32 2931335; Fax:995 32 2921335 e-mail: crafts@gaccgeorgia.org
©Georgian Arts & Culture Center