Figurines Figurines Figurines Figurines Figurines Figurines Figurines Figurines

 

 

საწყისი გვერდი

"ისტორიალი"-ს შესახებ

ისტორიული მოტივები

ბეჭდები

გულსაკიდები

ქინძისთავები

საყურეები

სამაჯურები

ყელსაბამები

ფიგურები

აქსესუარები

მაგიდის აქსეს.

წიგნები და ღია ბარათები

კონტაქტი

კოლექცია


ანთროპომორფული ფიგურა
ფიგურა შექმნილია ქუთაისის სახ. მუზეუმში
დაცული საკულტო-სარიტუალო ...

 


ირმის ფიგურა
ფიგურა შექმნილია მცხეთაში (შიდა ქართლი) სამთავროს ველზე აღმოჩენილი ირმის
...


ირმის ფიგურა
ფიგურა შექმნილია ალაზნის ველზე (კახეთი) შილდის სამლოცველოზე აღმოჩენილი...

 


ლეოპარდის ფიგურა
ფიგურა შექმნილია მცხეთაში სამთავროს
სამაროვანზე აღმოჩენილი ლეოპარდის ...

ანთროპომორფული ფიგურა
ფიგურა შექმნილია ქუთაისის სახ. მუზეუმში
დაცული საკულტო-სარიტუალო...ცხენები
ცხენის ფიგურები შექმნილია ახალგორში წარჩინებული ქალბატონის სამარხში...


ლომის ფიგურა
ფიგურა შექმნილია წნორის ყორღანში
აღმოჩენილი ლომის მინიატურული ...

 


თხები
მოტივი შექმნილია შილდის სამლოცველოზე აღმოჩენილი ბრინჯაოს საკიდის...

კატის ფიგურა
ფიგურა შექმნილია ალაზნის ველზე (კახეთი)
შილდის სამლოცველოზე აღმოჩენილი კატის ...ჩიტის ფიგურა
ფიგურა შექმნილია აჩაბეთში (შიდა ქართლი) გვიანბრინჯაოს ხანის სამარხში ...

დათვის ფიგურა
ფიგურა შექმნილია აზანთაში, საქართველო აღმოჩენილი დათვის ბრინჯაოს ...


ტახის ფიგურა
ფიგურა შექმნილია ალაზნის ველზე (კახეთი)
შილდის სამლოცველოზე აღმოჩენილი...

ვერძის ფიგურა
ფიგურა შექმნილია უკანაუბანში (შიდა ქართლი) გვიანბრინჯაოს ხანის სამარხში ...

ირმის ფიგურა
ფიგურა შექმნილია შილდის სამლოცველოზე აღმოჩენილი ირმის მცირე ...
   
   

 

ისტორიალი - უძველესი ისტორია ტანამდეროვე დიზაინში!